Image

In één dag inzicht in de potentie van data binnen uw zorginstelling

11 maart 2019 - Hotel Utrecht

Zorginstellingen beschikken over steeds meer data. Over patiënten, behandelingen, medicatie maar ook over financiële en personele gegevens. Met deze data kunnen we de waarde van zorg voor de patiënt vergroten en de zorgkosten verlagen. Dit kan door structuur in de data aan te brengen met behulp van data analytics.

We staan aan het begin van het data tijdperk in de zorg. Dit biedt veel kansen en mogelijkheden, zoals elektronische patiëntendossiers, medische beelden, intelligente meters en zorgportalen. Met behulp van data analytics kunnen de eerste stappen richting ‘personalised medicine’ gezet: specifiek op de patiënt toegesneden behandelingen. 

Maar hoe zet u dit in? Welke data is er beschikbaar en hoe krijgt u er grip op?

Het congres Introductie op healthcare analytics geeft een introductie op het gebruik van data analytics in de gezondheidszorg. We gaan in op de kansen en mogelijkheden die data biedt. U leert hoe u data analytics binnen uw zorgorganisatie in kunt zetten om betere sturing en dienstverlening te realiseren.

Tijdens dit congres leert u: 

  • Welke kansen en mogelijkheden data analytics biedt binnen de gezondheidszorg
  • Van ervaringsdeskundigen welke randvoorwaarden van belang zijn bij het succesvol inzetten van data
  • Hoe u data in kunt zetten om de zorg efficiënter, effectiever en persoonlijker te maken

Waarom deelnemen aan dit congres?

U krijgt inzicht in hoe u data kunt inzetten om de zorg efficiënter, effectiever en gepersonaliseerd te maken

U leert aan welke toekomstige problemen en wensen big data een bijdrage kan leveren

U leert hoe u erachter komtwelke data er in uw zorgorganisatie beschikbaar is en hoe u hier grip op krijgt

U leert onder welke voorwaarden uw zorgorganisatie kan beginnen met het profiteren van data

Sprekers


Lucas Cornips
Stafmedewerker bij Centrum voor Ethiek en Gezondheid en wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad

Hyleco Nauta
Director e-Health Innovation UMC Utrecht

Wessel Kraaij
Hoogleraar toegepaste data-analyse LIACS en hoofdwetenschapper bij TNO

Laat data uw zorg verrijken!